Vooroverleg omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt slopen, een inrit wilt maken. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

U wilt bijvoorbeeld informatie inwinnen, zoals welke welstandscriteria er gelden voor uw bouwplan, wat de voorschriften van het bestemmingsplan zijn of waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Een eerste informatiegesprek vindt plaats aan de balie van de Gemeentewinkel en duurt maximaal één uur. Er zijn geen kosten aan dit overleg verbonden. Na dit overleg is veelal duidelijk wat de haalbaarheid is van uw plan of welke vervolgstap u het beste kunt nemen om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van uw plan. 

Ik wil een afspraak maken

Vervolg op informatiegesprek

Heeft u behoefte aan een vervolg op uw informatiegesprek? Kies dan voor een conceptverzoek (vooroverleg). Dit verzoek dient u in via het omgevingsloket. U vindt de kosten terug in de legesverordening.

De gemeente Zwijndrecht geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.

Complexe plannen

Als blijkt dat uw plannen erg uitgebreid of complex zijn of niet aan het omgevingsplan voldoen, kan een uitgebreider vooroverleg nodig zijn. Dit noemen we de omgevingstafel. Aan de omgevingstafel zijn kosten verbonden. U vindt de kosten terug in de legesverordening

De gemeente Zwijndrecht geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.

Geen vooroverleg, wel omgevingsvergunning aanvragen

U mag zonder vooroverleg een omgevingsvergunning aanvragen. Bij uw aanvraag omgevingsvergunning moet u uw plan wel hebben uitgewerkt en moet u veel gedetailleerde tekeningen en andere gegevens toevoegen. Als bij de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw plan niet haalbaar is of dat u dit moet aanpassen, kunt u voor hoge kosten of vertraging komen te staan. Bij aanpassing van uw plan kan het voorkomen dat u een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen.