Bestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff'

Het bestemmingsplan ligt vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. Inzage is mogelijk door een bericht te sturen aan vergunningen@zwijndrecht.nl