Monumenten

Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Een monument is een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Ook in Zwijndrecht zijn er gebouwen met een monumentale waarde. We hebben Zwijndrechtse monumenten in drie categorieën: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Zwijndrecht kent 13 rijksmonumenten en ongeveer 60 gemeentelijke monumenten. Ook wil de gemeente historische gebouwen opnemen in het bestemmingsplan als beeldbepalend pand. 

Rijksmonumenten 

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet. Alle rijksmonumenten staan in het monumentenregister. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert dit register. Het monumentenregister vindt u op cultureelerfgoed.nl of op monumenten.nl.

Voor werkzaamheden aan een rijksmonument is vaak een vergunning vereist om het karakter van het pand te waarborgen. Ook zijn er financiële regelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in de vorm van subsidie of een laagrentende lening. Hierover leest u meer op de website van cultureelerfgoed.nl. 

Bekijk de Rijksmonumenten van Zwijndrecht 

Gemeentelijke monumenten

Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo’n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. De aanwijzing van een gebouw of gebied tot gemeentelijk monument is een besluit van burgemeester en wethouders. Het doel van het aanwijzen van gebouwen en gebieden als gemeentelijk monument is om te voorkomen dat cultuurhistorische, waardevolle gebouwen of gebieden zonder meer kunnen worden gesloopt. De gemeente besluit zelf welke regelingen gelden voor deze panden. Meer informatie over de verschillende regelen vindt u op monumenten.nl.

Verbouwing of verandering

Bezit u een monument en wilt u deze verbouwen of slopen? Dan heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de voor Zwijndrecht waardevolle gebouwen. Daarom bent u tegenwoordig ook vergunningsplichtig als u iets wilt veranderen aan het monument, dit hoeft dus geen verbouwing te zijn. Ook een wijziging vraagt u dus van tevoren aan via het Omgevingsloket. Voor de beoordeling wordt advies ingewonnen van de monumentencommissie. Het college van B&W draagt de kosten voor dit gemaakte monumentenadvies. 

Bekijk de Gemeentelijke monumenten van Zwijndrecht

Bekijk de Gemeentelijke monumenten van Heerjansdam

Beeldbepalende panden

Een beeldbepalend pand, soms ook karakteristiek pand genoemd, is een gebouw dat op culturele of historische gronden wordt beschermd door de gemeente. Beeldbepalende panden hebben niet dezelfde status als gemeentelijke of rijksmonumenten.

Bekijk de lijst met beeldbepalende panden

Vragen?

Heeft u nog vragen over monumenten in Zwijndrecht? Neem dan contact op met de accountmanager gemeentelijke monumenten via telefoonnummer (078) 770 3564. Voor vragen over financiële mogelijkheden neemt u contact op met het Nationaal restauratiefonds. Zij zijn op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (088) 253 90 00 of per mail via info@restauratiefonds.nl.