Buizerdstraat - Appartementencomplex

Op weg naar een nieuwe start: 24 appartementen aan de Buizerdstraat

In 2018 is de voormalige basisschool Lindestein gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. In 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd. Vervolgens heeft de gemeente een selectieprocedure uitgevoerd om een ontwikkelaar/bouwer te kiezen, waarbij de keuze viel op Van Wijnen Projectontwikkeling West BV. In 2021 heeft de gemeente met Van Wijnen een verkoopovereenkomst voor 24 appartementen aan de Buizerdstraat gesloten. Na de voorbereidingen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is deze in augustus 2022 verleend. Ook zijn de werkzaamheden om de locatie bouwrijp te maken nagenoeg afgerond. Helaas besloot Van Wijnen in het voorjaar van 2023 de verkoop tijdelijk te stoppen wegens ongunstige ontwikkelingen op de woningmarkt. In de eerste helft van 2024 zal worden beoordeeld of de verkoop opnieuw kan worden opgestart.

Appartementencomplex Buizerdstraat

Doorstroming op de woningmarkt

Door 24 levensloopbestendige appartementen in het middeldure en dure segment (vanaf €300.000) aan de Buizerdstraat te bouwen, streeft de gemeente Zwijndrecht ernaar de doorstroming op de lokale woningmarkt te bevorderen. Wanneer deze nieuwe appartementen worden gekocht door huidige eigenaren van eengezinswoningen, komt er een verhuisketen op gang. Hun huidige woningen komen dan vrij voor de verkoop, wat kansen biedt voor starters, jongeren en jonge gezinnen in Zwijndrecht die op zoek zijn naar een geschikte woning.

Parkeren

Het goedgekeurde bouwplan voorziet het gebouw van vijf woonlagen en een halfverdiepte parkeerkelder. De topappartementen omvatten twee woonlagen (4e en 5e verdieping). De halfverdiepte parkeerkelder biedt plaats aan 24 parkeerplaatsen, één per appartement. Naast het gebouw worden in de openbare ruimte achttien parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd. Voor de hoofdingang komt een breed trottoir voor het parkeren van fietsen van bewoners en bezoekers.

Buitenruimte

Veel van de bestaande volwassen bomen rond het appartementencomplex blijven behouden. Er komt een gazon rond het gebouw en er wordt nieuw groen aangeplant. Dichtbij het gebouw wordt een parkje aangelegd. De appartementen bieden uitzicht op deze groene buitenruimte, het openbaar parkeren en het naastgelegen flatgebouw. Dankzij de halfverdiepte parkeerkelder en een groen, glooiend talud wordt de begane grond deels aan het zicht onttrokken, waardoor het woongebouw mooi in het groen opgaat. Aan de zuidkant van het gebouw wordt een gemeenschappelijke buitenruimte ingericht die exclusief toegankelijk is voor bewoners. Deze ruimte vloeit over in de omgeving, waarbij het groene talud wordt doorgetrokken, zo ontstaat een beschutte en rustige buitenruimte.

Vervolg

Mocht Van Wijnen besluiten de beoogde appartementen weer in de verkoop te doen, dan wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte met de omwonenden te bespreken. Tot die tijd zal het terrein zorgvuldig worden onderhouden. 

Appartementen Buizerdstraat