Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven sluiten voor het ophalen en verwerken van hun afval zelf een contract met een erkend afvalinzamelingsbedrijf.