Bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op het industrieterrein Groote Lindt is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Dit is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van de omgeving. Gebruikt u een bedrijfspand op de Groote Lindt, dan betaalt u een heffing aan de gemeente. Dit heet een BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZ-stichting. De stichting kan hiermee de zone opknappen, schoonhouden en veilig maken. 

U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal ontvangt u deze aanslag eind februari via de post of e-mail. Soms krijgt u de aanslag later, dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand.

Tarieven 2024

Tarieven BIZ-bijdrage 2023 Groote Lindt

WOZ-waarde bedrijfspand

Kosten

€ 25.001,- t/m € 200.000,-

€ 45,-

€ 200.001,- t/m € 500.000,-

€ 135,-

€ 500.001,- t/m € 1.000.000,-

€ 250,-

€ 1.000.001,- t/m € 2.500.000,-

€ 600,-

€ 2.500.001,- t/m € 5.000.000,-

€ 1.200,-

€ 5.000.001,- t/m € 10.000.000,-

€ 2.500,-

€ 10.000.001,- t/m € 15.000.000,-

€ 4.000,-

€ 15.000.001,- t/m € 20.000.000,-

€ 5.000,-

meer dan € 20.000.000,-

€ 5.750,-

Wat u moet weten
  • u betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfspand of bouwgrond gebruikt in de bedrijfsinvesteringszone. U betaalt voor het hele jaar. U krijgt geen geld terug als u in de loop van het jaar stopt met het pand of de grond te gebruiken
  • let op: staat een bedrijfspand op 1 januari leeg? Dan legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van het pand
  • de BIZ Groote Lindt heeft een looptijd van 5 jaar en loopt tot en met 2025. Daarna beslissen de ondernemers van het industrieterrein of ze de regeling willen verlengen
  • op de website van de BIZ-stichting vindt u contactgegevens en wat de stichting met het geld doet
Betalen en bezwaar maken
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen (pdf 151 kB). U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht