Ontwerp-locatieplan ondergrondse containers

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen afvalscheiding in Zwijndrecht extra te stimuleren. Dat betekent minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, papier en plastic, blik en drinkpakken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het ontwerp-locatieplan van de  ondergrondse containers.

Inzameling restafval

De gemeenteraad heeft in december 2021 het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Onderdeel van het grondstoffenbeleidsplan is een verandering rond de inzameling van restafval. Omdat er bij goed afval scheiden nog maar weinig restafval overblijft, is ervoor gekozen om dit afval te verzamelen in ondergrondse containers in de wijk.

Uitgangspunten en criteria

De locaties voor de ondergrondse containers zijn zeer zorgvuldig gekozen waarbij alle belangen zo goed mogelijk zijn afgewogen. Klik hier voor de uitgangspunten en criteria voor de locatiebepaling van ondergrondse containers voor restafval.

Ontwerp-locatieplan ondergrondse containers

De gemeente heeft vooronderzoek naar locaties voor ondergrondse containers gedaan. Dit vooronderzoek is afgerond en het ontwerp-locatieplan willen wij graag met u delen. U vindt de ontwerp-locaties onderaan deze pagina.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van uw zienswijze is inmiddels verstreken.
Heeft u een zienswijze ingediend? U krijgt hier zo snel mogelijk reactie op.

Ontwerp-locaties ondergrondse containers

Hieronder vindt u de ontwerp-locaties:
- 20058 Hyacinthstraat
- 20059 Meerkoetstraat
- 20089 Teilingen
- 20094 Assumburg
- 20095 Moermond
- 20096 Kruisvoorde
- 20102 Hilverbeek
- 20103 Duifstraat
- 20104 Koekoekstraat
- 20127 Fresiastraat - Plantageweg
- 20137 Anemoonlaan
- 20143 Johannes Poststraat 19
- 20144 Johannes Poststraat 205
- 20165 Verweijstraat
- 20166 Gossaertstraat 134
- 20169 Gossaertstraat 92
- 20173 Walraven van Hallstraat
- 20182-20183 Boshuizen
- 20188 Lindelaan
- 20189 Veilingdreef - Bospeenhof
- 20190 Veilingdreef - Rabarberhof
- 20194 Veilingdreef - Burg. de Bruïnelaan
- 20195 Lindelaan - Pr. Hendrikstraat
- 20196 Burg. Doornplein
- 20198 Lindelaan - Burg. de Bruïnelaan
- 20199 Oranjeplein - Burg. de Bruïnelaan
- 20200 Burg. de Bruïnelaan
- 20202 Kerkstraat
- 20203 Pr. Willem Frisostraat
- 20216 H. Kamerlingh Onnesstraat
- 20233 Griend
- 20234 Turk
- 20238 Doctor Plesmanstraat
- 20241 Doctor Plesmanstraat t.h.v. 47
- 20242 Burg. Jansenlaan t.h.v. 429
- 20255 Lievershil t.h.v. 24
- 20266 Stenenkamer
- 20274 Noteboomstraat - Rotterdamseweg
- 20298 Burgmeester Brouwerstraat
- 20304 Stoop van Zwijndrechtstraat
- CE001 Rotterdamseweg t.h.t. 124
- CE002 Jan van Nassaustraat
- HD205 De Manning
- KA001 Hyacinthstraat naast de kerk
- KA003 Jacob Slotboomstraat
- KA004 Beinemastraat t.h.v. 3
- KA005 De Genestetstraat
- KA007 Perkstraat
- KA102 Leeuwenbekstraat t.h.v. 1
- NH001 Laan van Nederhoven - Havikweg
- NO001 Landmanweg
- NO002 Schobbelandstraat
- NO003 Schoutweg
- NO008 Dr. Boutenstraat t.h.v. 23
- NO106 W. Snelliusweg
- NO110 Pr. Margrietstraat t.h.v. 4
- WA001 Schimmelpenninckstraat - Van Hogendorplaan
- WA002 Bouquet
- WA003 Van Oldenbarneveltstraat t.h.v. 33
- WA004 Van Hogendorplaan t.h.v. 16
- WA006 Noordpark
- WA007 Krammer - Ringdijk
- WA008 Veerplein t.h.v. Zomerlust
- WA009 Eems
- WA105 Abraham Kuypersingel