Afval

Lees meer over het scheiden en aanbieden van verschillende soorten afval.

 • Aanvragen afvalpas

  Je kunt de afvalpas gebruiken om afval weg te brengen naar een ondergrondse container of afvalbrengstation.

 • Afval scheiden

  Veel mensen scheiden hun afval en doen dat steeds beter. Toch zien we dat er in het restafval nog veel materialen zitten die hier niet thuishoren. Welke afvalresten moet je allemaal scheiden en wat mag waar?

 • Afvalkalender HVC

  Bekijk in de afvalkalender wanneer HVC jouw afvalbak komt legen.

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder jaar betaal je afvalstoffenheffing. Zo betaal je mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Je ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. Je kunt jouw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. .

 • Afvalwater lozen

  Als je afvalwater wilt lozen buiten het riool om, dan heb je daar een vergunning voor nodig. Deze vergunning of melding vraag je aan bij het Waterschap Hollandse Delta. Op deze website lees je ook wanneer je een vergunning aanvraagt of melding doet.

 • Afvalwijzer: wat hoort waar?

  Het is niet altijd direct duidelijk in welke bak jouw afval mag. De afvalwijzer helpt bij het scheiden van afval. Twijfel je bijvoorbeeld waar je lege medicijnstrips weggooit? De afvalwijzer helpt!

 • Boete bij onjuist aanbieden afval

  U kunt een boete krijgen als u uw huisvuil buiten op een verkeerde manier aanbiedt. Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Grof afval

  Grof (huishoudelijk) afval te groot of te zwaar voor in de restafvalbak. Denk bijvoorbeeld aan kapotte meubels, vloerbedekking en kunststof lamellen. Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Huishoudelijk afval

  Het huishoudelijk afval binnen Zwijndrecht wordt opgehaald door HVC. HVC haalt het huisvuil gescheiden op. We scheiden groenten, fruit, tuinafval en etensresten (gfte), glas, oud papier en karton (opk), plastic verpakkingsafval, blik, drankenkartons (pmd), klein chemisch afval, textiel, olieresten en grofvuil.

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten. Deze brengt u naar de milieustraat. Batterijen kunt u meestal ook inleveren bij supermarkten en bouwmarkten. Resten van medicijnen of gebruikte injectienaalden kunt u inleveren bij de apotheek.

 • Recycle-tarief

  De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het is een bedrag dat ieder huishouden moet betalen voor het ophalen en het verwerken van huisvuil. De gemeente Zwijndrecht is op 1 januari 2023 gestart met het recycle-tarief. Dat houdt in dat u minder afvalstoffenheffing betaalt als u uw afval goed scheidt. Lees verder voor antwoorden op veel gestelde vragen over het recycle-tarief.

 • Zwerfafval

  Niet iedereen gooit zijn afval netjes in de afvalbak. Zwerfafval op straat ziet er niet alleen rommelig uit. Het is ook slecht voor de dieren en het milieu. Op deze pagina leest u wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.