Initiatiefvoorstel Regionale Energiestrategie Drechtsteden: Discussie over afstand woningen tot zonnepark Kijfhoek-Noord

Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor, maar raadsleden kunnen ook zélf met voorstellen komen. Dat heet een initiatiefvoorstel. Op 21 maart 2023 is het initiatiefvoorstel Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES) 1.0a ingediend door de partijen ABZ, CDA, PvdA, GroenLinks, ZPP en D66. Dit voorstel gaat over het belang om uitvoering te geven aan de RES en de ontwikkelingen rondom het realiseren van een zonnepark in Kijkhoek-Noord. Het initiatief voor dit zonnepark komt vanuit het consortium: Eneco, Solarfields en de burgercoöperatie Drechtse Energie.

De discussie was op 21 maart 2023 nog niet afgerond. In de carrouselvergadering van dinsdag 18 april 2023 is het initiatiefvoorstel opnieuw besproken. Het gesprek ging deze avond over het voorstel om de volgende tekst uit het initiatiefvoorstel te wijzigen: 'Direct achter woningen aan de Langeweg dient minimaal 250 meter vrij zicht over de polder te blijven. Tenzij de betrokken bewoners van de betreffende woning akkoord zijn dat achter hun woning de ruimte tot de eerste panelen minder dan 250 meter is.'

Bewoners spreken tijdens vergadering
De raadsleden hebben over deze wijziging met elkaar gesproken. Ook waren er een aantal direct omwonenden die kwamen inspreken. De in de RES genoemde voorwaarde van 250 meter afstand was hen niet bekend. Het consortium is hier niet transparant over geweest. De bewoners willen niet dat er getornd wordt aan deze voorwaarde en zijn het niet eens met de wijziging die een kortere afstand in de toekomst wellicht wel mogelijk maakt. De bewoners willen opnieuw met het consortium in gesprek. Open kaart spelen, de deur is zeker niet dicht.

Het consortium heeft excuses aangeboden en aangegeven niet duidelijk genoeg te zijn geweest. In alle rust willen zij weer in gesprek met het bewonerscollectief. De raad is benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken en betreurt het dat de communicatie tussen het consortium en de omwonenden niet transparant is verlopen. ChristenUnie-SGP en VVD vinden het niet nodig om de RES 1.0 aan te passen.
Het agendapunt wordt als debatstuk geagendeerd in de raad op 9 mei 2023. Zo heeft iedereen voldoende tijd om de raad te voorzien van andere gedachten of stukken en dat het anders zou moeten dan nu op papier staat.