Heerjansdam heeft u nodig

Op 15 maart 2023 vindt de verkiezing van de dorpsraad Heerjansdam plaats. Dit is gelijktijdig met de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Voor een sterke dorpsraad zijn voldoende kandidaten nodig. Woont u in Heerjansdam en heeft u hart voor het dorp? Dan bent u misschien een goede kandidaat.

Voor een sterke dorpsraad zijn voldoende kandidaten nodig, daarom is er vorige week huis-aan-huis een brief bezorgd in Heerjansdam. Hierin staat een oproep aan alle kiesgerechtigden vanaf 18 jaar om zich kandidaat te stellen voor de komende verkiezingen.

Stelt u zich kandidaat?

Heeft u hart voor het dorp? En kunt u wat tijd vrij maken? Dan zou u best wel eens een goede kandidaat kunnen zijn.

Laat uw stem horen

Via de Dorpsraad Heerjansdam kunt u bij de gemeente uw stem laten horen en uw inbreng hebben op de dingen die er voor Heerjansdam toe doen. De Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De Dorpsraad heeft een eigen leefbaarheidsbudget om in Heerjansdam te besteden. De Dorpsraad is betrokken bij onderwerpen als bestemmingsplannen, jeugdwerk, verkeersveiligheid, wandel- en fietsroutes, etc. Als kandidaat moet u volgens de Kieswet kiesgerechtigd zijn. Verder moet u er natuurlijk zin in hebben om als lid van de Dorpsraad iets voor het dorp te betekenen. U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk maandag 30 januari 2023 om 17.00 uur. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Karin van Kester van de gemeente Zwijndrecht via het telefoonnummer 078 770 3705 of via het emailadres wijkbureau@zwijndrecht.nl. Meer informatie over de Dorpsraad en de verkiezingen vindt u op www.zwijndrecht.nl/dorpsraad.