Week tegen Kindermishandeling: ‘Praat met elkaar’

‘Praat met elkaar’. Dat is het thema van de 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling. In Nederland worden naar schatting minimaal tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

Week tegen kindermishandelingPraten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms weet je als professional niet hoe je het gesprek moet aanvliegen, is er twijfel of je het wel goed ziet of denk je dat jij het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek erover te beginnen.

Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor kinderen én ouders, voor collega´s en voor de professionals zelf. “Zorg daarom met elkaar voor een veilige plek waar de professionals op straat, zoals een agent, jongerenwerker of boa, hun onderbuikgevoelens over kindermishandeling kunnen delen”, zegt Nicole Langeveld, adviseur Veiligheid en Zorg bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Vragen? Mail naar info@weektegenkindermishandeling.nl

Doe mee met de webinar op 17 november!

Webinar: Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien
Op donderdag 17 november van 16.00 – 17.00 uur, in de week tegen kindermishandeling, is er een gratis online webinar ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien’.

Je hebt een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hoe ga je hiermee om? Veel professionals vinden dit lastig of ongemakkelijk en twijfelen over hoe te handelen. Augeo Foundation organiseert samen met Integraal Werken in de Wijk (waaronder Movisie en Nederlands Jeugdinstituut) het webinar ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te zien’. In dit webinar zoomen we specifiek in op de relatie tussen het onderwijs en hulpverlening en goede voorbeelden van samenwerking.

Signalen zien en stilstaan bij je vermoedens is de eerste stap die je als professional zet om huiselijk geweld en kindermishandeling te laten stoppen. Het vraagt professionele moed om vervolgens te handelen. In dit webinar staan we kort stil bij wat daarvoor nodig is en hoe het kan helpen bij het dur-ven zien van signalen om vervolgens adequaat en correct te handelen bij huiselijk geweld en kinder-mishandeling.

Tijdens het webinar komen professionals uit zowel het onderwijs als de hulpverlening (jeugdhulp, Wmo, welzijn etc.) aan het woord over hun ervaringen en hoe zij de samenwerking met elkaar opzoe-ken om de situatie objectief in kaart te brengen en gezamenlijk te handelen. Ook vertellen we je hoe het Kompas, een praktisch instrument voor professionals, je kan helpen bij het concreet maken van vermoedens van geweld waardoor je je gesterkt voelt in het nemen van beslissingen en te handelen.

De webinar is geschikt voor professionals die werken met de meldcode uit sociale wijk(buurt)teams, het onderwijs, welzijn, jeugd-hulp, jeugdgezondheidszorg, WMO en kinderopvang.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden via de website van Augeo.