De burgemeester beleidsregels vastgesteld voor de beoordeling van het criterium "niet in enig opzicht van slecht levensgedrag"

De burgemeester heeft op 22 april 2021 de beleidsregels "Beoordelingscriteria slecht levensgedrag" vastgesteld. Deze beleidsregels zijn met name van belang voor (toekomstige) exploitanten en leidinggevenden van openbare inrichtingen, zoals horeca-inrichtingen en de coffeeshop.

Deze beleidsregels treden op 6 mei 2021 in werking en zijn te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-138346.html