APV en bijzondere wetten verleend 31 mei 2021 tot en met 06 juni 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
31 mei 2021 tot en met 06 juni 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een schaftkeet, 2 x 20ft container,1 ecotoilet en het gebruik van 4 parkeerplaatsen voor opslag van kozijnen en een vuilcontainer bij De Were in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 31 mei 2021 tot en met 16 oktober 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats bij de Poulencstraat 28 in Zwijndrecht, aan het einde van de doodlopende straat. Dit voor de periode van 03 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op in totaal 3 parkeerplaatsen in de Noteboomstraat in Zwijndrecht. Deze is reeds geplaatst en blijft staan tot en met 31 december 2021.

 

.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.