Contactgegevens B&W

  • Contact college

  • Informatie voor de pers

    Vragen over de portefeuille van de burgemeester en de wethouders kunt u stellen aan de woordvoerders. Zij kunnen ook bemiddelen bij aanvragen voor interviews.