Campagne voeren voor politieke partijen

Bij de verkiezingen in 2023 zijn in de gemeente Zwijndrecht spelregels voor het plakken van verkiezingsposters. Campagne voeren in de openbare ruimte, anders dan in dit document weergegeven, is niet toegestaan. Zelf 'plakken' is niet toegestaan.

Verkiezingsborden

De gemeente plaatst twaalf, voorbedrukte verkiezingsborden. Per bord wordt per politieke partij maximaal 1 poster afgedrukt. Politieke partijen leveren op zijn laatst 6 weken vóór de verkiezingsdag (15 maart 2023) de afdrukbestanden aan bij mike@esbi.nl. Alleen posters van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen drukt Esbi af. De verkiezingsborden zijn beschikbaar van 3 weken vooraf tot een aantal dagen na de verkiezingsdag.

Aanleverspecificaties

 • Bestanden in drukwaardig PDF aanleveren, als u de opmaak in Indesign maakt,
 • voordat u de pdf maakt gaarne teksten in lettercontouren omzetten en hierbij
 • geen compressies en andere conversies toepassen
 • Kleuren in opbouw CMYK of PMS kleuren
 • Opmaak op werkelijke grootte of op schaal 1: 10
 • Logo’s en illustraties in vectorbestanden aanleveren (illustrator)
 • Fotomateriaal (bij een schaal van 1: 10),
 • in een resolutie van minimaal 300 dpi
 • Documenten die aflopend zijn, 3 mm extra
 • beeld rondom
 • Lijnverdikkingen converteren naar padomtrek

Bij twijfel kunt u altijd bellen: (0184) 698 698.

Commerciële aanbieders

Reclame uitingen in de openbare ruimte zijn in de gemeente Zwijndrecht alleen en exclusief toegestaan via de volgende partijen:

 • A0-signs (twee- en drievlaksborden): ESH Media (www.eshmedia.nl)
 • Mupi’s: JC Decaux (www.jcdecaux.nl)
 • Abri’s: Global Media (www.global.com/nl)
 • Lichtmastreclame: C&W groep (www.cw.nl)
 • Reclamemast A16: Ocean Outdoor (www.oceanoutdoor.nl)
 • Digiborden Zwijndrecht: (www.bereik.nl)

Voor politieke partijen wordt mogelijk een gereduceerd tarief gehanteerd.

Andere vormen van campagne voeren

Flyeren en folderen is vrij in de gemeente Zwijndrecht, met uitzondering van het marktterrein op marktdagen. In het winkelcentrum Walburg is toestemming nodig van de beheerorganisatie. Andere vormen van campagne voeren zijn mogelijk vergunningplichtig en kunnen worden belast onder de geldende precarioverordening. Er is geen vrijstelling voor posters of borden van politieke partijen.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over het beleid kunt u contact op nemen met het team Verkiezingen (team-verkiezingen@zwijndrecht.nl of op telefoonnummer 14078).