Nieuwe burgemeester gezocht

De gemeente Zwijndrecht zoekt een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft inwoners, ondernemers en organisaties in Zwijndrecht gevraagd mee te denken over het profiel.

18 kandidaten 

Voor het burgemeesterschap van Zwijndrecht hebben 18 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 28 mei 2024 in functie treden. De sollicitanten – 2 vrouwen en 16 mannen – variëren in de leeftijd van 34 tot en met 61 jaar. Van de 18 sollicitanten hebben 7 sollicitanten een achtergrond als (oud) wethouder of (oud) burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten.

Datum bekendmaking voordracht nieuwe burgemeester

Naar verwachting dinsdagavond 12 maart maakt de voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend wie van de twee kandidaten de gemeenteraad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voordraagt als beoogd burgemeester van Zwijndrecht. In principe volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit 3 fases:

  • Fase 1: openstelling vacature
  • Fase 2: selectie sollicitanten
  • Fase 3: benoeming

U kunt de procedure stap voor stap volgen.

In gesprek met Zwijndrechtse leerlingen

Gemeenteraadsleden bezochten de middelbare scholen in Zwijndrecht. Daar gingen ze in gesprek met scholieren over belangrijke eigenschappen voor de toekomstige burgemeester en wat een gemeenteraad en een burgemeester doen. Ook de kinderburgemeester en de kinderambassadeurs werden gevraagd om mee te denken.

Bekijk de video voor een impressie van de gesprekken van de gemeenteraadsleden met leerlingen van middelbare scholen in Zwijndrecht:

Lees de gehele rapportage met de uitkomsten van de online inwonerspeiling nieuwe burgemeester. 

Lees meer informatie over de totstandkoming van de profielschets.