College van B&W

 • Burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijkse bestuur van de gemeente. De gemeentesecretaris staat het college ambtelijk bij. Op deze pagina vindt u de samenstelling en portefeuilleverdeling.

 • Nevenactiviteiten B&W

  De collegeleden en de gemeentesecretaris voeren naast hun werk voor de gemeente Zwijndrecht ook nevenactiviteiten uit.

 • Collegebesluiten

  Bekijk de actuele besluiten die zijn genomen door het college van burgemeester en wethouders.

 • Kinderburgemeester

  De gemeente wil dat kinderen in Zwijndrecht mee denken en hun stem laten horen. De kinderburgemeester en ambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol.