Verkiezingstijd: doe mee en stem!

Weblog wethouder A.T. (Aaike) Kamsteeg

Op 21 maart worden alle kiesgerechtigden opgeroepen om hun stem uit te brengen voor de nieuwe gemeenteraad. In Zwijndrecht doen 9 partijen mee. In de huidige gemeenteraad zijn 8 partijen vertegenwoordigd. Ik hoop van harte dat veel mensen van hun actieve kiesrecht gebruik gaan maken. Je wilt toch vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad? Het is een groot voorrecht dat wij in Nederland een democratisch stelsel hebben, waar plaats is voor partijen van allerlei kleur en waar iedereen in vrijheid zijn of haar stem kan uitbrengen. Dat is in veel delen van de wereld wel anders!

Op deze manier zijn de gekozen raadsleden vertegenwoordigers van 'het volk'. Dat is wat anders dan het simpelweg behartigen van de belangen van bewoners. De gemeenteraad moet bij zijn besluiten vooral het algemeent belang voor ogen houde, maar dat goed afwegen tegen individuele belangen.

De raad heeft veel belangrijke taken, waar u als bewoner mee te maken hebt. Neem bijvoorbeeld het onderhoud van het rioleringsstelsel, de wegen, openbare verlichting, groenonderhoud, waterberging, ... Ik denk ook aan de bibliotheek, het onderwijs, sportvoorzieningen, recreatie, ... Aandacht voor mensen zonder werk, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, ... Het ondersteunen van het bedrijfsleven, het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, mogelijkheden creëren voor voldoende woningen..., te veel om op te noemen.

Bekijk en lees de programma's en folders die de partijen samenstellen en stem op een kandidaat van de partij die uw gedachtegoed het best benadert.

Met veel belangstelling zal ik de uitslag volgen, ook al heb ik besloten na de verkiezingen met het wethouderschap te stoppen. In september aanstaande hoop ik de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Ik wens u als inwoners van Zwijndrecht een actieve en verstandige gemeenteraad toe!

12 februari 2018
A.T. (Aaike) Kamsteeg

Uitgelicht

livecom.net chat