Productiefout in reisdocumenten (Nederlandse Identiteitskaarten en paspoorten)

In de periode van april t/m juni 2018 heeft zich een technisch probleem voorgedaan bij de productie van reisdocumenten. Het probleem betreft één van de 23 echtheidskenmerken in het document.

U wordt per brief geïnformeerd
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG) stuurt een persoonlijke brief naar de burgers die mogelijk in het bezit zijn van een reisdocument met een mogelijke productiefout. De verwachting is dan ook dat het aantal personen dat daadwerkelijk hinder zal ondervinden, zeer klein is.

Geldigheid afgegeven reisdocument
Het aan u uitgereikt reisdocument is geldig en u kunt er mee op reis gaan. Hoewel dit technische probleem dus niets afdoet aan de geldigheid van uw reisdocument kan niet volledig uitgesloten worden dat u bij een controle van het reisdocument daar hinder van kan ondervinden. Bijvoorbeeld doordat op een luchthaven een elektronische gate niet opent en een grenswachter de controle dan moet overnemen. Dat kan extra tijd kosten.

Zelf een controle doen
Heeft u in deze periode een reisdocument aangevraagd bij de gemeente Zwijndrecht, dan kunt u met een speciaal ontwikkelde app BZK-ID zelf een controle uitvoeren of uw reisdocument deze fout bevat. Als u deze controle niet zelf kan doen dan dient u zich te wenden tot het  team publiekscontacten van de gemeente Zwijndrecht. Dan vindt vervolgens daar de controle plaats.

Wat te doen als u de productiefout ontdekt heeft?
Als blijkt dat uw reisdocument het desbetreffende probleem lijkt te hebben. Dan kunt u kosteloos een nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente Zwijndrecht. Neem hiervoor telefonisch contact op met het team publiekscontacten via telefoonnummer 14078.

Het team publiekscontacten zorgt ervoor dat u vervolgens zo spoedig mogelijk in het bezit wordt gesteld van een nieuw reisdocument.

Voor verdere vragen en het installeren van de BZK app verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Uitgelicht

livecom.net chat