Het Nationale Gesprek - Elkaar beter leren kennen

Op maandag 6 maart was het Nationale Gesprek in het gemeentehuis. Het Nationale Gesprek is een initiatief van een groep mediators en heeft als doel dat mensen die in dezelfde stad, buurt of wijk wonen elkaar beter leren kennen.

In Nederland is onderzoek gedaan naar hoe het is gesteld met de onderlinge verbondenheid van de Nederlandse bevolking. Hieruit kwam voren dat de kloof tussen mensen breder wordt. Doordat buren elkaar steeds minder of niet meer spreken, vervreemden zij van elkaar. Dat is geen goede ontwikkeling. Daarom ondersteunt burgemeester Dominic Schrijer dit initiatief om mensen met elkaar in gesprek te brengen en zo de onderlinge verbondenheid te versterken. De gemeente had een groep inwoners willekeurig geselecteerd om hieraan deel te nemen. Drieëntwintig van hen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Meerdere onderwerpen
Na de opening door burgemeester Schrijer hebben de deelnemers zich voorgesteld en aangegeven wat hun motivatie was om te komen en wat ze wilden bespreken. Zij noemden o.a. de thema's: omzien naar elkaar, verbinding van jong en oud, het delen van ruimte met elkaar, de coffeeshop, zorg voor elkaar en contact met de jeugd.
Daarna gingen de deelnemers in groepjes uiteen om een of meerdere van deze thema's te bespreken. Daaruit kwam naar voren dat de kennismaking met elkaar (buren, jeugd) de aandacht nodig heeft. Ook het verbeteren van sociale contacten voor statushouders en een buddy-systeem voor vluchtelingen werd genoemd. Daarnaast bleek de tegenstelling tussen jong en oud niet zo groot te zijn als het lijkt. Ook bleek er behoefte te zijn aan een overzicht van wat er allemaal is in de gemeente.

Mogelijkheden vervolg
Burgemeester Schrijer heeft aangegeven een aantal mogelijkheden te zien voor een vervolg op deze avond. Om Zwijndrecht beter te leren kennen, noemde hij onder meer het promoten van de vrijwilligerswebsite 'Zwijndrecht voor elkaar' en een bustocht door Zwijndrecht zoals die ook voor nieuwe inwoners wordt georganiseerd. Een andere mogelijkheid is om een soortgelijke avond te organiseren in de wijken (het wij(k)gesprek). Daarnaast nodigde hij de deelnemers uit om hem te mailen of te bellen als zij suggesties hebben. Na afloop waren de deelnemers over het algemeen positief over het Nationale Gesprek en waardeerden zij deze gelegenheid om met anderen in gesprek te komen.

Uitgelicht