Gemeenteraadslid Bert Exoo overleden

Met droefheid delen wij mee dat Bert Exoo (67), gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de PvdA, op dinsdag 4 juli is overleden.

Bert Exoo

Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Bert was sinds 2003 lid van de gemeenteraad voor de PvdA in de gemeente Zwijndrecht en vanaf 2006 fractievoorzitter van de PvdA.

Bert was zeer betrokken bij de Zwijndrechtse samenleving. Hij kwam op voor mensen in de knel. Zij konden altijd op hem rekenen. Sociale vraagstukken, zoals de Wmo, de zorg aan langdurig zieken en ouderen en armoedebestrijding hadden zijn volle aandacht. Hij was een actief raadslid en heeft zich op tal van terreinen ingezet voor de Zwijndrechtse samenleving. Zo was hij de drijvende kracht achter het initiatief voor een volwaardige gymzaal in de wijk Heer Oudelands Ambacht. Daarnaast had hij ook oog voor de 'kleine zaken' in de samenleving zoals bankjes in parken. Tot het laatst toe was Bert zeer betrokken bij de raad. Naast de gemeenteraad van Zwijndrecht was hij lid van de rekenkamercommissie, de auditcommissie en plaatsvervangend lid van de Drechtraad.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de fractie van de PvdA in het bijzonder, verliezen een markant en betrokken mens en een gedreven volksvertegenwoordiger.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden.

Burgemeester Dominic Schrijer

Griffier Noor Kanters

 

Uitgelicht