Gemeente werkt aan herziening bestemmingsplan Nederhoven

De gemeente Zwijndrecht werkt aan de herziening van het bestemmingsplan Nederhoven. Het gaat vooral om het overnemen van de bestaande mogelijkheden en de afwijkingen die via een procedure tot stand zijn gekomen.

Tegelijkertijd wordt het plan geharmoniseerd in relatie tot andere bestemmingsplannen in de gemeente.

De gemeente heeft de wettelijke plicht om een bestemmingsplan om de tien jaar te actualiseren. Het bestemmingsplan 'Nederhoven' dateert uit 2007. Daarom is een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerp ligt van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 5 april 2017 ter inzage.

Wat blijft zo?
Een bestemmingsplan beschrijft in juridische zin wat er op een bepaalde plek mag gebeuren. Zoals gezegd, zijn de bestaande mogelijkheden uit het huidige bestemmingsplan overgenomen. Ook zijn bouwplannen, waarvoor in het verleden via een procedure is afgeweken van het bestemmingsplan, verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Wat verandert er?
In de wijk Nederhoven komen veel woningen voor met aan- en uitbouwen in de voortuin (de woonerven). Dit blijft onaangetast. Theoretisch bestaat de mogelijkheid om te bouwen op de woonerven aan de voorzijde van de woning tussen de bergingen en garages. De gemeente wil voorkomen dat deze tussenruimte kan worden bebouwd, omdat hierdoor de stedenbouwkundige uitstraling van de woning of de buurt kan worden aangetast. In het ontwerpbestemmingsplan is deze verandering doorgevoerd.

Ter inzage
U kunt hier  gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan raadplegen. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 23 februari 2017 tot en met 5 april 2017 ook ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.
 

Uitgelicht

livecom.net chat