Buurt Spullenkast in Kort Ambacht

In Kort Ambacht staat sinds kort een echte Buurt Spullenkast. Deze grote houten kast vol met gratis spulletjes staat voor de woning van bewoonster Lida van der Pijl en haar man aan
de Lindtsestraat 16. De Spullenkast is slechts één van haar initiatieven om mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben.

Voordat de kast was geplaatst, stond er al een tafel vol met spullen voor de woning. Maar de spullen hadden geen bescherming tegen de regen. Daarom was deze nieuwe kast, die via PAK AAN! verkregen is, van harte welkom. Kortgeleden heeft haar man de kast in elkaar gezet en inmiddels staat deze vol met bruik­bare spullen. “Kom vooral eens kijken en haal uit de kast wat je kunt gebruiken. Natuurlijk zijn spullen ook welkom, dus zet deze gerust in de kast als er plek is. Mocht de kast vol zijn of heb je grote spullen? Neem dan eerst even contact met mij op,” aldus Lida.


Spullenkast
                                                                                                                                                                          
Inzet voor anderen

Naast dit initiatief zet Lida zich op diverse ma­nieren in voor bewoners uit Zwijndrecht (en H.I.A.) die het financieel moeilijk hebben. Zo deelt zij brood en ander voedsel uit vanuit haar tuin op twee vaste ochtenden per week. Dit voedsel ontvangt zij van diverse partijen, zoals een supermarkt, bakker, boer of parti­culier. De voedselbank heeft regelmatig wat pakketten over en die weten dat het bij haar in goede handen is. En een paar actieve vrij­willigers helpen haar met het rondbrengen van de pakketten bij de mensen thuis die niet zelf langs kunnen komen om het op te halen.
Lida heeft inmiddels een groot netwerk en weet hierdoor goed wie haar hulp kan gebrui­ken. Zij zegt hierover het volgende: “Het zijn niet altijd mensen zonder baan die het zwaar hebben. Ook mensen die werken met een re­delijk inkomen kunnen het soms door omstan­digheden financieel niet bolwerken en kunnen wel wat hulp gebruiken.”
Naast bovenstaande initiatieven probeert zij mensen ook op andere manieren te helpen.Dit doet ze door hen te wijzen op bestaande voorzieningen en te helpen bij het invullen van formulieren van instanties.

Zwijndrecht helpt Minima
Lida heeft een stichting en bereikt veel mensen via haar Facebookpagina ‘Zwijndrecht helpt Mi­nima’. Op deze pagina biedt zij beschikbaar voedsel of andere spullen aan. De pagina heeft op dit moment 644 leden. Dit zijn zowel men­sen die hulp kunnen gebruiken als partijen die voedsel of spullen aanbieden.

Hoe het begon
Lida vertelt hoe zij ongeveer 4 jaar geleden is begonnen met deze initiatieven. “Ons huis heeft in brand gestaan en omdat alle spullen in huis verbrand waren, hadden we op dat mo­ment bijna niets. Dan ben je behoorlijk ont­hand, kan ik je vertellen. Maar wat wij heel bijzonder vinden is de hulp en spullen die wij van veel mensen kregen aangeboden. Dit be­tekende heel veel voor ons! Mijn achtergrond is Maatschappelijk Werk en ik had er al vaker over nagedacht dat ik graag iets wilde doen om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Maar na die brand is het pas echt begonnen.”

Contact
Wil je in contact komen met Lida, stuur dan een e-mail naar: kroola@live.nl.

PAK AAN!
Heb je zelf een leuk idee of initiatief om jouw straat of buurt leuker, mooier of veiliger te ma­ken? Neem dan contact op met PAK AAN! Zwijn­drecht. Dit kan via www.pakaanzwijndrecht.nu of op Facebook/PAK AAN Zwijndrecht.

Pak aan logo

Uitgelicht

livecom.net chat