54 leerlingen planten bomen in Zwijndrecht

Op woensdag 22 maart 2017 wordt de jaarlijkse nationale boomfeestdag gevierd in Zwijndrecht. In samenwerking met Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en de gemeente Zwijndrecht planten kinderen om 11.00 uur 24 bomen. De gemeente wil zoveel mogelijk groen voor de versterking van de biodiversiteit en voor een beter klimaat.

Wethouder Jacqueline van Dongen ontvangt de leerlingen van groep 7/8 van Basisschool de Steenenkamer op het schoolplein. De kinderen starten de bomenplantdag met het zingen van het Boomfeestdaglied "Het is tijd". De kinderen planten de bomen in de openbare ruimte tussen de Straatburgsestraat, Londenseplein en Luiksesingel.  De kinderen hangen hun naam in de door hen geplante boom, zodat ze thuis kunnen vertellen welke boom er door henzelf is geplaatst. Voorafgaand aan het planten, verzorgen IVN schoolgidsen een bomenles op school.

60 jaar Boomfeestdag 2017: een jubileum!
Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Elk jaar worden gemiddeld 200.000 bomen geplant. Dan kun je wel nagaan hoeveel bomen er geplant zijn in 60 jaar!

Enkele leuke feitjes:

  • 60 jaar Boomfeestdag
  • Miljoenen kinderen hebben een eigen boom geplant
  • In totaliteit zijn er 10 miljoen bomen geplant
  • Dit zijn ruim 2200 voetbalvelden!

Een substantiële bijdrage aan een duurzame wereld, mede door een nauwe gemeentelijke samenwerking. Want gemeenten realiseren al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten op de derde woensdag in maart en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen. Deze doelstelling willen we ook weer op Boomfeestdag 2017 behalen. De Stichting is erg blij met de jarenlange (en unieke) samenwerking met gemeenten: daardoor kunnen we, landelijk, al zo lang onze missie uitdragen.

Uitgelicht