Meldpunt Wmo en Jeugd

De gemeente Zwijndrecht voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor inwoners. Bent u ontevreden over uw zorgaanbieder of de gemeente? Wilt u dit melden of bespreken? Op deze pagina leest u hier meer over.

Meldpunt Wmo en Jeugd

Het kan voorkomen dat u problemen heeft met de gemeente, een hulpverlener of instelling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt Wmo en Jeugd Zwijndrecht. Het meldpunt is onderdeel van Adviespunt Zorgbelang. De professionele medewerkers van het meldpunt luisteren, denken met u mee en geven advies. Ze geven geen oordeel over uw klacht en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis voor inwoners van de gemeente Zwijndrecht.

Wanneer benadert u het meldpunt WMO en Jeugd?

U heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor begeleiding thuis, huishoudelijke hulp of een rolstoel. Hiervoor heeft u een medewerker van de gemeente, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) of een zorgaanbieder gesproken. U kunt een melding doen als u:

  • vindt dat er niet goed naar u is geluisterd
  • de informatie niet begrijpt
  • het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag.
Wat kan het meldpunt voor mij doen?

U vertelt aan het meldpunt waarom u niet tevreden bent. Vervolgens bespreekt de vertrouwenspersoon van het meldpunt met u welke oplossingen er zijn. Deze medewerker van het meldpunt kan u helpen bij een nieuw gesprek of  praten met de partijen waar u niet tevreden over bent. Als u dat prettig vindt, kan de medewerker van het meldpunt ook bijj het gesprek tussen u en de partner aanwezig zijn. Deze hulp is gratis. De medewerker van het meldpunt is onafhankelijk van de gemeente en het gesprek blijft vertrouwelijk. 

Ook als u geen verdere stappen wilt ondernemen, kunt u bij het meldpunt uw onvrede melden. Uw klacht wordt dan (anoniem) opgeslagen. Uw signaal kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg in de gemeente Zwijndrecht. 

Melding doen en contact

Vul het formulier 'Melding Wmo en Jeugd' in. Uw melding komt dan bij het meldpunt terecht.

Melding Wmo en Jeugd
​​​​
Voor meer informatie of telefonisch contact kijkt u even op de website van het Adviespunt Zorgbelang